Werkplekinstructiekaart

De impact van de CLP- wetgeving op jouw organisatie of webshop – PIKA is de oplossing

De handhaving van de REACH-verordening is steeds vaker actueel voor organisaties. Organisaties krijgen steeds meer te maken met deze handhaving van de REACH-verordening. Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie, ook wel het Enforcement Forum of Handhavingsforum genoemd, heeft van 9 tot 12 november 2021 plaatsgevonden.

Read More About De impact van de CLP- wetgeving op jouw organisatie of webshop – PIKA is de oplossing
Werkplekinstructiekaart

De ViB fabriek B.V. en PIKA: the chemical safety app B.V. slaan handen ineen

Om de toekomst met nog meer vertrouwen tegenmoet te treden gaan de ViB fabriek B.V. en PIKA: the Chemical safety app B.V. hun krachten bundelen. Vanaf 1 januari 2022 gaan wij verder als de ViB fabriek B.V. Advies over onze specialistische wetgeving en de inzet van de meest moderne digitale technieken biedt een unieke, ijzersterke combinatie waarmee klanten maximale, professionele ondersteuning wordt geboden. Wil je meer weten over PIKA? Vraag het een van onze specialisten.

Read More About De ViB fabriek B.V. en PIKA: the chemical safety app B.V. slaan handen ineen

SPAN klantcasus

SPAN Groothandel is een groothandel voor de agrarische vakhandel. Al meer dan 50 jaar weten wij wat er leeft en speelt in de agrarische sector.

De steeds strengere regelgeving over gevareninformatie heeft onze klanten wakker geschud betreft het faciliteren van de juiste gevaren informatie van een product. Naast een VIB is het volgens de CLP-artikel 48 wetgeving verplicht dat wij bij de verkoop van een gevaarlijke stof of een mengsel aan de consument, die consument voor het afrekenen de mogelijkheid moet bieden om de geva- ren van het product te beoordelen en op basis daarvan te besluiten of het product gekocht wordt.

Read More About SPAN klantcasus
Werkplekinstructiekaart

P-zinnen

P-zinnen of officieel “precautionary”-zinnen (voorzorgmaatregelen) zijn zinnen die informatie geven over de te nemen voorzorgsmaatrgelen bij het gebruik van het product. Afhankelijk van de toegekende H-zin(nen) geeft de P-zin weer welke maatrgelen te nemen alvorens het product te gebruiken.

Read More About P-zinnen
Werkplekinstructiekaart

H-zinnen

H-zinnen of officieel “hazard”-zinnen (gevarenzinnen) zijn het resultaat van de indeling volgens CLP Verordening en geven in een korte zin aan welk gevaar het gebruik van een product met zich mee brengt.

Read More About H-zinnen
Werkplekinstructiekaart

PIKA als marketingtool

Meer klanten, meer verkoop, hogere volumes, alle kanalen en marketing & sales aspecten worden aangegrepen om meer te verkopen en te groeien. Hoewel wij totaal geen verstand van marketing hebben merken we toch dat we er de laatste jaren steeds meer mee te maken krijgen. Steeds vaker horen wij van onze klanten dat ze als “service” meer met de gevareninformatie willen doen voor klanten.

Read More About PIKA als marketingtool