SPAN klantcasus

SPAN Groothandel is een groothandel voor de agrarische vakhandel. Al meer dan 50 jaar weten wij wat er leeft en speelt in de agrarische sector.

De steeds strengere regelgeving over gevareninformatie heeft onze klanten wakker geschud betreft het faciliteren van de juiste gevaren informatie van een product. Naast een VIB is het volgens de CLP-artikel 48 wetgeving verplicht dat wij bij de verkoop van een gevaarlijke stof of een mengsel aan de consument, die consument voor het afrekenen de mogelijkheid moet bieden om de geva- ren van het product te beoordelen en op basis daarvan te besluiten of het product gekocht wordt.

Read More About SPAN klantcasus
Klantcasus wml

WML klantcasus

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is een drinkwaterleverancier voor ruim 500.000 huishoudens en 14.000 bedrijven in Limburg. Het werken met water is over het algemeen veilig, maar WML doet meer! We komen daarom regelmatig in aanraking met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld bij het reinigen van de waterontharders, het lijmen van leidingen, het inzetten van minigraafmachines op diesel of het gebruik van bosmaaiers op benzine. De informatie over het werken met deze gevaarlijke stoffen stond voorheen altijd op een papieren kaart, met daarbij het veiligheidsinformatieblad en bijbehorende werkplek-instructiekaart. Maar het gebruik van die statische informatie op papier zorgde voor hindernissen. Bladen waren niet altijd up-to-date, informatie was moeilijk vindbaar door de grote hoeveelheid tekst en de bladen waren niet altijd direct bij de hand. PIKA was voor ons de oplossing!

Read More About WML klantcasus
Klantcasus wml

Klantcasus Doesburg Components

Binnen Doesburg Components werd de gevareninformatie m.b.t. gevaarlijke stoffen volledig analoog geregeld. Wegens tijdgebrek is hier, voor PIKA, nooit eerder de volledige aandacht aan geschonken. De nadelen van deze analoge werkwijze bleken al snel te overheersen en daarbij was het niet meer verantwoord meer om op deze manier te blijven werken. Dit geldt voor de organisatie als geheel, maar zeker voor het personeel dat dagelijks in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Door PIKA te implementeren binnen de organisatie is de benodigde informatie altijd makkelijk te vinden, up-to-date te brengen met een druk op de knop en gedigitaliseerd.

Read More About Klantcasus Doesburg Components