Werkplekinstructiekaart

Voorziet jouw webshop in 2022 alle wettelijke informatie?

Ben jij een webshophouder? En verkoop je producten direct aan de consument met gevaarlijke stoffen? Lees in deze blog hoe jij jouw webshop in 2022 optimaal moet voorbereiden om aan de nieuwe CLP- artikel 48 wetgeving te voldoen.

Wat weet jij over CLP?

Consumenten kopen steeds meer via internet en daarom is het belangrijk dat de zij goed worden geïnformeerd over hun aankoop.
CLP beschrijft gedetailleerd criteria voor de etiketteringselementen: pictogrammen, signaalwoorden en zinnen voor gevaar, preventie, respons, bewaring en verwijdering voor elke gevarenklasse en -categorie.

Een van de hoofddoelstellingen van de CLP is om te bepalen of een stof of mengsel eigenschappen bezit die tot de indeling als gevaarlijk leiden. In dit verband is de indeling het uitgangspunt voor het kenbaar maken van gevaren.

Wat is CLP-artikel 48?

CLP-artikel 48 verplicht dat bij de verkoop van een gevaarlijke stof of een mengsel aan de consument, die consument voor het afrekenen de mogelijkheid moet hebben om de gevaren van het product te beoordelen en op basis daarvan te besluiten of het product gekocht wordt. Het CLP-artikel 48 is wettelijk bindend in alle lidstaten en rechtstreeks van toepassing op alle bedrijfstakken.

Ben ik als webshophouder verplicht deze informatie online te delen?

Ja! Vanuit deze regelgeving ben jij als verkoper wettelijk verplicht om de gevaren volgens het CLP- artikel 48 met de consument online te delen. Er wordt in 2022 ook strenger op gehandhaafd omdat de onlinecontrole een stuk gemakkelijker gaat dan de fysieke winkels.

Het niet voldoen aan deze wetgeving kan jou als ondernemer flinke boetes opleveren. Zorg er dus voor dat jouw webshop in 2022 voldoet aan de Europese wettelijke gestelde regels.

Een snelle oplossing door het PIKA-platform.
Het PIKA-platform zorgt dat zowel de relevante informatie voor consumenten (de gevaren van het product) alsook de extra informatie voor de professional (het Veiligheidsinformatieblad) per product beschikbaar is in jouw webshop. Veranderd de informatie van het product dan wordt de nieuwe informatie, in de vorm van het Veiligheidsinformatieblad, door gegeven aan het PIKA-platform waar de informatie wordt aangepast en na accordering automatisch ook mee veranderd in de webshop.

Wil jij meer weten over de impact van deze regelgeving op jouw webshop?