Werkplekinstructiekaart

De gevolgen van Isocyanaten

Wat zijn Isocyanaten? Hoe kun je eraan worden blootgesteld? Hebben ze effecten op de algehele gezondheid (en zo ja: welke?) en hoe kunnen we blootstelling aan Isocyanaten beheersen?

ISOCYANATEN wat zijn dat?

Isocyanaten (ook wel diisocyanaten genoemd) is een groep chemicaliën die door zijn reactiviteit veel wordt gebruikt in de urethaan chemie.

Vaak zijn het 2 componentensystemen die bij gebruik samengebracht worden en door de hoge reactiviteit snel reageren tot het gewenste resultaat (schuim, vezels, coating, etc). De toepassing van deze isocyanaten is wijdverspreid in zowel professionele alsook consumententoepassingen zoals bijvoorbeeld (PUR-)schuim, coatings, lijmen, afdichtingsproducten etc. Ze worden in toenemende mate gebruikt in de auto-industrie, autoschadeherstel en in bouwisolatiematerialen.

Isocyanaten worden gekenmerkt door de NCO-groep. Hoewel verschillende isocyanaten verschillende chemische en fysische eigenschappen hebben, bevat hun structuur altijd twee of meer NCO groepen. De meest gebruikte verbindingen zijn diisocyanaten met twee isocyanaatgroepen en polyisocyanaten. Veel gebruikte diisocyanaten zijn:

- Methyleen difenyldiisocyanaat (MDI);

- Tolueendiisocyanaat (TDI);

- Hexamethyleendiisocyanaat (HDI);

- Methyleendicyclohexyldiisocyanaat of gehydrogeneerd MDI (HMDI)

- Isoforondiisocyanaat (IPDI)

Welke effecten op de gezondheid kunnen ISOCYANATEN hebben?

Isocyanaten hebben het gevaar van aspiratie sensibilisatie. Dit wil zeggen dat wanneer iemand wordt blootgesteld aan een dosis die hoog genoeg is (hoogte van de dosis is vaak verschillend van persoon tot persoon) die persoon een allergie kan ontwikkelen. Beschreven ziektebeelden die door ISOCYANATEN kunnen worden veroorzaakt zijn als volgt:

- Allergisch en/of irritatief astma

- Extrinsieke allergische alveolitis (EAA)

- Allergisch en/of irritatief contact-dermatitis/eczeem

Meer over isocyanaten of overige trends binnen de chemische industrie? Lees de PIKA blog en houdt deze regelmatig in de gaten. We houden je op de hoogte.