Klantcasus wml

Klantcasus Doesburg Components

Binnen Doesburg Components werd de gevareninformatie m.b.t. gevaarlijke stoffen volledig analoog geregeld. Wegens tijdgebrek is hier, voor PIKA, nooit eerder de volledige aandacht aan geschonken. De nadelen van deze analoge werkwijze bleken al snel te overheersen en daarbij was het niet meer verantwoord meer om op deze manier te blijven werken. Dit geldt voor de organisatie als geheel, maar zeker voor het personeel dat dagelijks in aanraking komt met gevaarlijke stoffen. Door PIKA te implementeren binnen de organisatie is de benodigde informatie altijd makkelijk te vinden, up-to-date te brengen met een druk op de knop en gedigitaliseerd.

Lees ook meer over onze andere interessante klantcasussen: WML, Synmar & SPAN.