Werkplekinstructiekaart

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een middel dat bestemd is om mensen te beschermen tegen een of meerdere gevaren die de gezondheid en/of veiligheid kunnen bedreigen. Een PBM wordt gebruikt of gedragen door de persoon die een taak uitvoert waarbij gevaren zich kunnen voor doen. Er zijn veel verschillende PBM’s zowel voor bescherming tegen chemicaliën denk bijvoorbeeld aan veiligheidsbril, handschoenen, ademhalingsbescherming. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen ook beschermen tegen andere gevaren als vallen & stoten denk dan aan PBM’s als veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, valbeveiliging etc.

Veilig werken met PBM, hoe zit het met de wetgeving?

Naast dat de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan bepaalde eisen voordat ze uberhaupt op de markt en gebruikt mogen worden (voor meer info klik hier.) zijn er ook regels over wanneer PBM’s gebruikt mogen worden. 

 

Het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste stap in de, in het arbobesluit vastgelegde, “arbeidshygiënische strategie”. Hieronder de 4 stappen van de “arbeidshygiënische strategie” toegespitst op gevaarlijke stoffen:

NIVEAU 1: Vervang de gevaarlijke stof door een niet of minder gevaarlijke stof.

Is vervanging niet mogelijk of niet doeltreffend genoeg? Met een aanwijsbare reden (ofwel redelijkerwijs)? Ga dan naar niveau 2.

NIVEAU 2: Pas technische maatregelen, werkprocessen, uitrustingen en materialen toe die de risico’s voorkomen of beperken.

Is zo’n toepassing niet mogelijk of niet doeltreffend genoeg? Met een aanwijsbare reden (ofwel redelijkerwijs)? Ga dan naar niveau 3.

NIVEAU 3: Tref collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron of organisatorische maatregelen.

Zijn zulke maatregelen niet mogelijk of niet doeltreffend genoeg? Met een aanwijsbare reden ofwel redelijkerwijs)? Ga dan naar niveau 4.

NIVEAU 4: Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de werknemers die (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Werknemers mogen de persoonlijke beschermingsmiddelen niet blijvend dragen. Beperk de duur tot wat strikt nodig is.

 

UITZONDERING: Bij gevaarlijke stoffen is de bovenstaande van toepassing echter bij carcinogene mutagene & reprotoxische stoffen geldt het principe ‘redelijkerwijs’ echter niet. Is het technisch uitvoerbaar om kankerverwekkende stoffen te vervangen door stoffen minder gevaarlijk zijn? Dan bent u verplicht om dit te doen, zelfs als vervanging economisch/financieel minder aantrekkelijk is.

Aanvullend is het belangrijk dat bij de keuze van een PBM rekening worden gehouden met onderlinge afstemming van verschillende beschermingsmiddelen in geval de persoonlijke beschermingsmiddelen gelijktijdig worden gebruikt.

Hoe weet ik welke PBM ik moet gebruiken, waar kan ik deze informatie vinden?

Welke persoonlijke beschermingsmiddel het best te gebruiken bij een bepaald product is vaak beschreven in het veiligheidsinformatieblad in Rubriek 8.  Hier staat duidelijk uitgelegd welke PBM’s gebruikt moeten worden om de gebruiker te beschermen tegen de gevaren van het specifieke product. 

Let hierbij goed op de onderlinge afstemming als er bijvoorbeeld meerdere gevaarlijke stoffen gebruikt worden met verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat draagt PIKA bij aan het veilig werken met chemische producten?

Het Veiligheidsinformatieblad is vaak een lastig te doorgronden document voor de gebruikers van gevaarlijke stoffen in PIKA zijn de belangrijkste aspecten van het ViB voor gebruikers duidelijk weergegeven. De persoonlijke beschermingsmiddelen hebben in PIKA een apart hoofdstukje gekregen. Hierdoor is het voor de gebruiker snel en eenvoudig het juiste PBM te vinden.

Bekijk meer informatie over PIKA door op de button onderstaand te klikken.