Werkplekinstructiekaart

Voldoet jouw webshop aan de CLP Artikel 48 wetgeving?

CLP artikel 48 verplicht dat bij het verkoop van een gevaarlijke stof of een mengsel aan de consument, die consument voor het afrekenen de mogelijkheid moet hebben om de gevaren van het product te beoordelen en op basis daarvan te besluiten of het product gekocht wordt.

In een winkelomgeving is dit automatisch gewaarborgd door het label als de klant het product in de hand neemt. Ook voor e-commerce/online-verkoop is dit een vereiste. Daarbij is het noodzakelijk dat een klant op een webshop de mogelijkheid heeft die specifieke informatie tot zich te nemen.

Europees handhavingsproject: CLP artikel 42

Een groot handhavingsproject met betrekking tot website-verkoop van gevaarlijke producten en etikettering is gestart in de hele EU Ook Nederland neemt hier deel aan en heeft al een aantal websites laten weten dat ze niet aan de CLP eisen voldoen op dit gebied.

Een eenvoudige link naar het ViB is niet voldoende maar ook niet relevant als consumenten de mogelijkheid hebben om het product te kopen. In die situatie moeten de H- en EUH-zinnen vermeldt worden. Tot slot worden het signaalwoord en het pictogram zéér aangeraden.

Als webshop houder is het vermelden van deze informatie en met name het bijhouden van deze informatie arbeidsintensief. De informatie veranderd regelmatig en daarnaast ik te veel bezig met randzaken in plaats van mijn kerntaken, namelijk het vermarkten van mijn webshop.

Hoe de PIKA integratie hierbij helpt

De PIKA integratie zorgt dat zowel de relevante informatie voor consumenten (de gevaren van het product) alsook de relevante informatie voor de professional (het Veiligheidsinformatieblad) per product beschikbaar is op mijn website. Veranderd de informatie van het product dan wordt de nieuwe informatie, in de vorm van het Veiligheidsinformatieblad, door gegeven aan PIKA platform waar de informatie wordt aangepast en na accordering automatisch ook mee veranderd in de webshop. Met 1 druk op de knop!

CLP artikel 48