werken met gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen

Wanneer je in de zorg of industrie werkt, is de kans groot dat je tijdens je werk af en toe te maken krijgt met gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van sectoren waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen zijn de gezondheidszorg, schoonmaak, industrie en landbouw. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn giftige stoffen, kankerverwekkende stoffen, stoffen die kunnen ontploffen of stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Het is als werkgever dan ook verplicht om er alles aan te doen om een werknemer veilig zijn werk te kunnen laten doen. Naast het feit dat hier bepaalde wetgevingen aan vasthangen, zijn er ook een aantal regels die ervoor moeten zorgen dat er veilig kan worden gewerkt met gevaarlijke stoffen. In deze blog zullen we meer vertellen over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Hoe werknemers veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen

Er zijn een aantal dingen die je als werknemer kunt doen om ervoor te zorgen dat je veilig met gevaarlijke stoffen kunt werken. Hieronder zullen we deze toelichten.

Het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen

Hoewel een werkgever ervoor moet zorgen dat de werkplek voor de werknemer zo veilig mogelijk is, kan een werknemer zelf ook zijn werkzaamheden veiliger maken. Dit door middel van het goed gebruiken van beschermingsmiddelen. Er moet voor het gebruik ook altijd worden gekeken of de beschermingsmiddelen hun werk nog doen en of deze niet stuk zijn. Ook moeten beheersmaatregelen zoals bijvoorbeeld ventilatiekappen worden gebruikt.

Het bewaren van de gevaarlijke stoffen

Ook het op de juiste manier bewaren van gevaarlijke stoffen zorgt voor een veiligere werkomgeving. Het is als werknemer belangrijk dat je hierbij goed de instructies opvolgt die zijn gegeven door de werkgever. Hierbij draait het voornamelijk om gevaarlijke stoffen droog en koel bewaren, deksels gesloten houden en werkplekken schoon en opgeruimd houden.

Het lezen van etiketten

Daarnaast moet je als werknemer altijd de etiketten van gevaarlijke stoffen lezen waar je mee werkt. Zo weet je namelijk hoe je moet handelen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een lekkage of blootstelling.

Opvallende zaken melden bij de werkgever

Zie je iets bijzonders of opvallends? Denk bijvoorbeeld aan mogelijke lekken of beschadigde containers? Dan ben je als werknemer verplicht om dit te melden bij je werkgever. Hierbij is het natuurlijk vanzelfsprekend om altijd het zekere voor het onzekere te nemen.

De verantwoordelijkheden van een werkgever

De werkgever heeft natuurlijk de verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Wanneer er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, moet er een risico-inventarisatie en risico-evaluatie worden opgesteld. Een werkgever moet zoveel mogelijk blootstelling aan giftige stoffen voorkomen. Hiervoor moeten dan ook altijd gepaste maatregelen worden genomen. Daarnaast moet een werkgever zijn werknemers altijd een goede voorlichting geven. In deze voorlichting moeten zowel het werken met gevaarlijke stoffen als de arbeidsomstandigheden in het algemeen worden toegelicht. Om alle werkgevers continu goed op de hoogte te houden, kan een werkgever gebruikmaken van het platform PIKA. Op dit platform kan alle veiligheidsrelevante productinformatie van de productinformatiekaart en werkplekinstructiekaart op overzichtelijke wijze worden geplaatst en ingezien. Zo kan er altijd op een veilige manier worden gewerkt met gevaarlijke stoffen.