Werkplekinstructiekaart

Werkplekinstructiekaarten: is deze verplicht en de belangrijkste informatie

Wat is een werplekinstructiekaart eigenlijk? 

De WiK is een verkorte versie van het, meestal te uitgebreid en complexe veiligheidsinformatieblad (ViB). De WiK bevat informatie die medewerkers die de producten gebruiken nodig hebben, denk aan de classificatie, te gebruiken PBM’s, EHBO-maatregelen, etc. De WiK hoort bij te dragen aan het veilig gebruik van de producten waarmee de medewerkers werken.

Is een werplekinstructiekaart WiK verplicht?

Een werkplekinstructiekaart is niet verplicht maar als werkgever heb je wel een wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het geven van instructie over hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen is daar onderdeel van. Hoe de werkgever dat moet doen is niet vastgelegd, dat mag men zelf bepalen. Een werkplekinstructiekaart is dus niet verplicht maar kan wel een goede manier zijn om je medewerkers op de hoogte te brengen van de gevaren van de producten waarmee ze werken want dat is wel een verplichting.

 

Daarnaast is het vanuit REACH een verplichting om de veiligheidsinformatiebladen die je ontvangt te checken op de belangrijkste punten en te delen met je medewerkers.

 

Watstaat er op een werkplekinstructiekaart?

Officieel is er geen vast ontwerp waar een WiK aan moet voldoen. Het doel moet zijn om de medewerker te voorzien van de juiste informatie voor het veilig werken met het product. Meestal hebben werkplekinstructiekaarten de volgende oa de onderwerpen:

·      Gevarenclassificatie

·      EHBO maatregelen in geval van nood

·      Te gebruiken maatregelen en PBM’s bij het werken met het product

·      Brandbestrijdingmaatrgelen

·      Opruimen gemorst product

 

Wanneer moet een werkplekinstructiekaart ge-update worden?

De basis voor werkplekinstructiekaarten is in alle gevallen het veiligheidsinformatieblad, met als resultaat dat als het ViB van de leverancier wordt geupdate de werkplekinstructiekaart ook geupdate moet worden. 

 

Wat is de beste vorm voor een werkplekinstructiekaart?

Van oudsher werden werkplekinstructiekaarten opgemaakt op een A4 en vaak gelamineerd op de werkplek gebruikt. Tegenwoordig zijn er ook digitale oplossingen zoals PIKA. 

In relatie tot het updaten biedt de digitale oplossing enorme voordelen voorwat betreft het onderhouden van de Werkplekinstructiekaarten. Benieuwd naar nog meer voordelen van PIKA? Klik dan op de button hieronder.