Werkplekinstructiekaart

Werkplekinstructiekaarten zijn handige hulpmiddelen waarmee werknemers geïnformeerd worden over hoe zij veilig kunnen werken. Zo staat er op een werkplekinstructiekaart vermeld hoe er met gevaarlijke stoffen om moet worden gegaan. Wil je graag meer weten over de werkplekinstructiekaart en hoe je deze op de beste manier kunt integreren in jouw bedrijf? Lees dan snel verder.

Waarom worden werkplekinstructiekaarten gebruikt?

Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) worden gebruikt om de belangrijkste informatie op veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en productinformatiekaarten op een duidelijke en eenvoudige manier te communiceren naar werknemers, zodat zij altijd op de hoogte zijn van hoe zij op een veilige en gezonde manier met gevaarlijke stoffen kunnen werken. Op een veiligheidsinformatieblad staat namelijk vaak te veel specialistische informatie die niet duidelijk of relevant is voor werknemers. Werkplekinstructiekaarten zijn vaak veel begrijpelijker en meer to the point. Als werkgever gebruik je een WIK daarom om duidelijke voorlichting en instructies te kunnen geven voor op de werkplek.

Waarom zijn werkplekinstructiekaarten bij werken met gevaarlijke stoffen zo belangrijk?

Uiteraard staat veiligheid op de eerste plaats in iedere sector, maar bij sectoren waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen dient hier extra aandacht aan worden besteed. Dat komt omdat werken met gevaarlijke stoffen verschillende soorten risico’s met zich meebrengt voor werknemers. Deze risico’s kunnen zowel op de korte als op de lange termijn zeer ernstige gevolgen hebben. Middels werkplekinstructiekaarten kan bij werknemers de bewustwording worden gecreëerd van de verschillende risico’s die zij lopen en de maatregelen die zij moeten treffen om ongelukken te voorkomen of op te lossen.

werkplekinstructiekaart
instructiekaart

Wat moet er allemaal op een werkplekinstructiekaart staan?

WIK’s dienen kort en krachtig te zijn. Daarom moeten vooral de volgende elementen worden opgenomen in de WIK:

 • Belangrijkste informatie over de gevaarlijke stof waarmee wordt gewerkt (CAS-nummer, productnaam en ingrediënten)
 • De mogelijke gevaren van werken met de gevaarlijke stof (met bijbehorende pictogrammen)
 • De maatregelen die genomen moeten worden om risico’s te voorkomen (met bijbehorende pictogrammen)
 • Instructies over wat te doen bij incidenten zoals:
  • Brand
  • Inademing van de gevaarlijke stof
  • Contact met de ogen of huid
  • Morsincidenten
  • Emissie van de stof in water of lucht
 • Noodnummer bij calamiteiten

Zijn werkplekinstructiekaarten verplicht?

Het is voor werkgevers niet verplicht om te werken met werkplekinstructiekaarten, maar het is voor werkgevers wel verplicht om werknemers op een duidelijke manier in te lichten en instructies te geven over hoe zij moeten werken met gevaarlijke stoffen. Het wordt daarom wel ten zeerste aangeraden om werkplekinstructiekaarten op te stellen. Dit is namelijk een van de beste manieren om belangrijke informatie over werken met gevaarlijke stoffen beschikbaar te stellen.

Werkplekinstructiekaarten digitaal raadplegen

Werkplekinstructiekaarten worden meestal aangeleverd in Word-documenten en zijn in papieren vorm aanwezig op de werkplek. Dit is echter zeer achterhaald in het huidige, digitale tijdperk. Werknemers zijn tegenwoordig gewend om informatie direct op hun mobiele telefoon op te kunnen zoeken. Zij vinden het zeer omslachtig om eerst een papieren document te gaan zoeken en dit document vervolgens volledig door te lezen om de desbetreffende informatie te vinden. De ViB Fabriek vond het daarom tijd voor een modernere aanpak. Dankzij de innovatieve ontwikkelingen van de ViB Fabriek is het nu ook mogelijk om werkplekinstructiekaarten beschikbaar te stellen in een digitaal platform, namelijk de PIKA-app. Dankzij deze app kunnen werknemers én werkgevers binnen no-time de specifieke informatie over gevaarlijke stoffen vinden die zij zoeken.

Voordelen van de PIKA-app

PIKA is hét platform voor digitale gevareninformatie. Hierop kan belangrijke informatie over werken met gevaarlijke stoffen gemakkelijk worden gedeeld, ingezien en geüpdatet. En dat updaten is natuurlijk ook zeer belangrijk. Informatie van de werkplekinstructiekaart dient namelijk altijd actueel te zijn om gevaren op de werkvloer te voorkomen. Zodra er bepaalde informatie niet meer klopt of ontbreekt, kunnen er al gevaarlijke situaties ontstaan voor werknemers. In een digitaal platform kan op snelle en eenvoudige wijze informatie worden toegevoegd of aangepast. Vergeet dat eindeloos bijwerken, printen en lamineren van Word-documenten! Nog meer voordelen van de PIKA-app: de app is beschikbaar op alle mobiele apparaten en maakt analyses van data mogelijk. Bovendien wordt het door de PIKA-app mogelijk om gebruik te maken van toepassingen als een Augmented Reality veiligheidsbril of een Artificial Intelligence assistent. Tot slot kun je middels de PIKA-app ook andere belangrijke documenten beschikbaar stellen, zodat werknemers altijd de juiste veiligheidsinformatie bij de hand hebben.

Een digitale werkplekinstructiekaart voor slechts € 1,- per maand

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn de voordelen van de PIKA-app eindeloos. Voor slechts € 1,- per maand kun je werkplekinstructiekaarten digitaliseren en gebruikmaken van de app. Je hoeft hier zelf niets voor te doen – wij regelen het allemaal voor je! Onze specialisten helpen jou namelijk al te graag met het creëren van een veilige werkplek voor jouw werknemers. En hoe lukt dit nu beter dan belangrijke veiligheidsinformatie op een duidelijke en handige manier te delen via een app? Ben jij benieuwd naar hoe dit allemaal werkt? Vraag dan gelijk een gratis demo aan. Mocht je daarna nog vragen hebben over het digitaliseren van je werkplekinstructiekaart, dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij staan klaar om jou te helpen.

veilige werkplek