Werkplekinstructiekaart

P-zinnen

P-zinnen of officieel “precautionary”-zinnen (voorzorgmaatregelen) zijn zinnen die informatie geven over de te nemen voorzorgsmaatrgelen bij het gebruik van het product. Afhankelijk van de toegekende H-zin(nen) geeft de P-zin weer welke maatrgelen te nemen alvorens het product te gebruiken.

Read More About P-zinnen
Werkplekinstructiekaart

H-zinnen

H-zinnen of officieel “hazard”-zinnen (gevarenzinnen) zijn het resultaat van de indeling volgens CLP Verordening en geven in een korte zin aan welk gevaar het gebruik van een product met zich mee brengt.

Read More About H-zinnen
Werkplekinstructiekaart

PIKA als marketingtool

Meer klanten, meer verkoop, hogere volumes, alle kanalen en marketing & sales aspecten worden aangegrepen om meer te verkopen en te groeien. Hoewel wij totaal geen verstand van marketing hebben merken we toch dat we er de laatste jaren steeds meer mee te maken krijgen. Steeds vaker horen wij van onze klanten dat ze als “service” meer met de gevareninformatie willen doen voor klanten.

Read More About PIKA als marketingtool
Werkplekinstructiekaart

Chemie is overal

Chemie klinkt altijd heel erg eng. Eerste gedachten gaan vaak naar zeer giftige stoffen of vervuilde rivieren en weilanden. Maar zonder chemie zou ons leven er een heel stuk lastiger, viezer en minder leuk zijn. Want chemie is overal! 

Read More About Chemie is overal
Werkplekinstructiekaart

Digitaal perspectief

Overal om ons heen worden services en producten digitaal. We lezen boeken digitaal, we luisteren podcast en digitale muziek, onze prive levens worden op social media breed uitgemeten en zelfs onze bankzaken en zelfs onze communicatie met de overheid regelen we tegenwoordig digitaal. Digitaal is gewoon niet meer weg te denken in onze maatschappij en toch… er zijn ook nog veel vlakken waar we erg terughouden zijn in het gebruik van digitale middelen. Waar we privé vaak enorm bedreven zijn in het gebruik van digitale middelen, merken we toch dat op het moment dat we er zakelijk naar kijken we vaak toch terughoudend zijn. Aanschaf van digitale middelen en een verwacht misbruik van die middelen of het gebruik op de werkvloer wordt nog vaak al reden gegeven om toch nog maar even vast te houden aan de bekende en beproefde methoden, vaak niet digitaal.

Read More About Digitaal perspectief
Werkplekinstructiekaart

Digitaliseren van gevareninformatie

Gevaarlijke stoffen zijn er in veel verschillende vormen, van het dodelijkste gif Botuline tot gewoon water, alle stoffen zijn in potentie gevaarlijk. Paracelsus zei ooit, vrij vertaald: Alles is een gif, het is de dosis die iets giftig maakt.

Als we het over gevaarlijke stoffen hebben is het ook erg belangrijk om te kijken naar de context. Hebben we het over gevaarlijke stoffen in het kader van vervoer, gebruik of hebben we het over cosmetica of etenswaren. De context bepaald in grote mate of iets een gevaarlijke stof is of niet. Alcohol wordt in de context van etenswaren niet echt een gevaarlijke stof genoemd, terwijl het in de context van gebruik van chemicaliën wel degelijk als een gevaarlijke stof wordt gezien.

Read More About Digitaliseren van gevareninformatie
Werkplekinstructiekaart

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is een middel dat bestemd is om mensen te beschermen tegen een of meerdere gevaren die de gezondheid en/of veiligheid kunnen bedreigen. Een PBM wordt gebruikt of gedragen door de persoon die een taak uitvoert waarbij gevaren zich kunnen voor doen. Er zijn veel verschillende PBM’s zowel voor bescherming tegen chemicaliën denk bijvoorbeeld aan veiligheidsbril, handschoenen, ademhalingsbescherming. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen ook beschermen tegen andere gevaren als vallen & stoten denk dan aan PBM’s als veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, valbeveiliging etc.

Read More About Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werkplekinstructiekaart

Gevarensymbolen

Gevarensymbolen zijn pictogrammen die beeldend het gevaar van het product aangeven. De gevarensymbolen zijn ontwikkeld om snel in 1 oogopslag te zien of en welk gevaar er aan een product is toegekend. De gebruiker van een product kan zo heel snel zien of hij bij het gebruik van het product rekening moet houden met gevaren die kunnen optreden.

Read More About Gevarensymbolen
Werkplekinstructiekaart

Werkplekinstructiekaarten: is deze verplicht en de belangrijkste informatie

De WiK is een verkorte versie van het, meestal te uitgebreid en complexe veiligheidsinformatieblad (ViB). De WiK bevat informatie die medewerkers die de producten gebruiken nodig hebben, denk aan de classificatie, te gebruiken PBM’s, EHBO-maatregelen, etc. De WiK hoort bij te dragen aan het veilig gebruik van de producten waarmee de medewerkers werken.

Read More About Werkplekinstructiekaarten: is deze verplicht en de belangrijkste informatie