Werkplekinstructiekaart

H-zinnen

Wat zijn H-zinnen?

H-zinnen of officieel “hazard”-zinnen (gevarenzinnen) zijn het resultaat van de indeling volgens CLP Verordening en geven in een korte zin aan welk gevaar het gebruik van een product met zich mee brengt.

Welke gevarenzinnen zijn er?

Er zijn veel gevarenzinnen die allemaal een net iets ander gevaar weergeven. Een volledige lijst is hier te vinden: https://bit.ly/3c8ugoj.

De H-zinnen zijn onder te verdelen in 3 verschillende gevaren:

  • Fysische gevaren; bijv. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
  • Gezondheidsgevaren; bijv. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • Milieugevaren; bijv. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Deze gevarenzinnen zijn met het Globally Harmonised System (GHS) over de hele wereld gestandaardiseerd. In ieder deel van de wereld staat de H319 voor “Veroorzaakt ernstige oogirritatie”.

Additioneel zijn er in Europa een aantal EUH-zinnen gedefinieerd. Gevarenzinnen die alleen voor Europa van toepassing zijn. Bijv. EUH204 "Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken." De EUH-zinnen zul je dus ook alleen in Europa terugvinden en niet in andere delen van de wereld.

Waar kan ik de gevarenzinnen vinden?

De H-zinnen zijn volgens de wetgeving op een aantal plekken verplicht:

  1. Het etiket/label hier geven ze de gebruiker snel inzicht in welke gevaren dat er van toepassing zijn op het product.
  2. Het veiligheidsinformatieblad, dit document geeft uitgebreid weer welke gevaren het product met zich meebrengt en hoe het product te gebruiken. In dit document wordt de classificatie/indeling van het product waar de H-zinnen een onderdeel van zijn, weergegeven.
  3. De webshop, dit is een vaak vergeten plek(!) ook hier is het bedoeld om de koper/gebruiker de gelegenheid te geven te zien wat de gevaren zijn. De koper/gebruiker kan op deze manier een afweging maken of de gevaren voor hem aanvaardbaar zijn voordat het product gekocht wordt.

Gebruik van de H-zinnen bij gevarencommunicatie

De gevarenzin is een belangrijk onderdeel van de gevarencommunicatie en wordt vaak gebruikt bij communicatie over de gevaren op de werkvloer in bijvoorbeeld de werkplekinstructiekaart (WiK). Het is hierbij belangrijk dat de juiste informatie wordt gedeeld en dat die informatie altijd hetzelfde en up-to-date is. Uit de H-zinnen komen vervolgens ook de belangrijke P-zinnen voort.

In PIKA platform krijgt het gevarensymbool ook een prominente plek, zowel in de digitale WiK, alsook bij de plug-in voor de webshops… meer info: klik op onderstaande button.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.