Werkplekinstructiekaart

P-zinnen

Wat zijn P-zinnen?

P-zinnen of officieel “precautionary”-zinnen (voorzorgmaatregelen) zijn zinnen die informatie geven over de te nemen voorzorgsmaatrgelen bij het gebruik van het product. Afhankelijk van de toegekende H-zin(nen) geeft de P-zin weer welke maatregelen te nemen alvorens het product te gebruiken.

Welke P-zinnen zijn er?

Er zijn heel veel P-zinnen die allemaal een net iets andere voorzorgsmaatregel weergeven. Een volledige lijst is hier te vinden: .

De P-zinnen zijn onder te verdelen in 3 verschillende categorieën:

  • Algemeen; bijv. P102 Buiten het bereik van kinderen houden (specifiek bedoelt voor consumenten gebruik)
  • Preventie; bijv. P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken
  • Reactie; bijv. P301+P310 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken
  • Opslag; bijv. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren
  • Verwijdering; bijv. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

Deze P-zinnen zijn met het Globally Harmonised System (GHS) over de hele wereld gestandaardiseerd. In ieder deel van de wereld staat de P102 voor “Buiten het bereik van kinderen houden”.

Hoeveel P-zinnen horen er bij een product?

Hoeveel p-zinnen er bij een product horen en welke is afhankelijk van de toegekende H-zinnen. In de CLP wetgeving is een relatie gelegd tussen de H-zin en de daarbij behorende P-zinnen. In sommige gevallen (groot gevaar) kunnen bij 1 specifieke H-zin soms wel 10 P-zinnen behoren. Als het product dan meerdere H-zinnen heeft gekend gekregen dan kan het aantal P-zinnen zomaar oplopen tot >20!

In de Europese implementatie van CLP is daarom opgenomen dat je het aantal P-zinnen mag maximaliseren tot 6, tenzij het gevaar van dermate omvang is dat dit niet voldoende blijkt. De keuze welke P-zinnen dan te gebruiken is van 2 aspecten afhankelijk namelijk de prioritering die de P-zinnen meekrijgen vanuit de CLPen het uiteindelijke gebruik van het product. Een afweging die door de verkoper van het product gemaakt moet worden….

Waar kan ik de P-zinnen vinden?

De P-zinnen zijn volgens de wetgeving op een aantal plekken verplicht:

  1. Het etiket/label hier geven ze de gebruiker snel inzicht in welke gevaren dat er van toepassing zijn op het product en welke voorzorgsmaatregelen te nemen.
  2. Het veiligheidsinformatieblad, dit document geeft uitgebreid weer welke gevaren het product met zich meebrengt en hoe het product te gebruiken. In dit document wordt de classificatie/indeling van het product waar de P-zinnen een onderdeel van zijn, weergegeven.

Gebruik van de P-zinnen bij gevarencommunicatie

De voorzorgsmaatregelen zijn een belangrijk onderdeel van de gevarencommunicatie en wordt vaak gebruikt als basis bij het veilige gebruik van gevaarlijke producten op de werkvloer in bijvoorbeeld de werkplekinstructiekaart (WiK). Het is hierbij belangrijk dat de juiste informatie wordt gedeeld en dat die informatie altijd hetzelfde en up-to-date is. 

In het PIKA platform krijgen de P-zinnen ook een prominente plek in de digitale WiK, alsook bij de plug-in voor de webshops… meer info: klik op onderstaande button.