Werkplekinstructiekaart

Gevarensymbolen

Wat zijn gevarensymbolen?

Gevarensymbolen zijn pictogrammen die beeldend het gevaar van het product aangeven. De gevarensymbolen zijn ontwikkeld om snel in 1 oogopslag te zien of en welk gevaar er aan een product is toegekend. De gebruiker van een product kan zo heel snel zien of hij bij het gebruik van het product rekening moet houden met gevaren die kunnen optreden.

Welke gevarensymbolen zijn er?

Er zijn in totaal (tot nu toe) 9 symbolen die de gevaren weergeven die allemaal een soort of combinatie van gevaren “uitbeelden”:

Het gevarensymbool Ontvlambaar geeft aan dat het product gemakkelijk vlam kan vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). 

Het gevarensymbool Acute gezondheidsgevaren is een verzamel symbool van verschillende gevaren die “milder” zijn en waarvan meestal naar verloop van tijd de symptomen weer verdwijnen, denk dan aan irriterend voor ogen en handen, schadelijk bij opname via de huid, mond of inhalatie maar ook sensibilisatie (huid en ademhaling) dat voor zeer ernstige reactie kan zorgen bij gevoelige personen. Bij dit gevarensymbool is het van belang toch even verder te kijken en te zoeken naar welke specifieke gevaren er gelden bij het product.

Het gevarensymbool lange termijn gezondheidsgevaar is ook een verzamel symbool van meerdere gevaren in dit geval gevaren die ook op langere termijn blijven bestaan en meestal niet meer verdwijnen, denk kan kankerverwekkend zijn of op een andere manier schadelijk voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor de voortplanting of kans op chemische longonsteking. Bij dit gevarensymbool is het ook van belang verder te kijken en te zoeken naar welke specifieke gevaren er gelden bij het product.

Het gevarensymbool milieugevaarlijk geeft aan dat het product schadelijk is voor organismen als het product in het milieu terecht komen.

Het gevarensymbool bijtend geeft aan dat het product bijtend is voor huid en ogen en brandwonden kan veroorzaken. Aanvullend kan het ook betekenen dat het bijtend is voor metalen.

 

Het gevarensymbool gassen onder druk wordt gebruikt bij samengeperste gassen en vloeibaar gemaakte gassen in gasflessen. De houder waar het product in zit blootstellen aan hoge temperaturen kan brand of ontploffen tot gevolg hebben. 

Het gevarensymbool ontplofbaar is van toepassing op producten die gemakkelijk kunnen exploderen bij aanraking met een ontstekingsbrons (vonk, vlam, warmte). 

Oxiderend

Het gevarensymbool oxiderend geeft aan dat het product heftig kan reageren en branden bij contact met andere (brandbare) stoffen.

Het gevarensymbool giftig is van toepassing bij producten die bij opname door de mond, via de huid of bij inademen ernstig gevaar opleveren en dodelijk zijn. 

Waar kan ik de gevarensymbolen vinden?

De gevarensymbolen zijn volgens de wetgeving op een aantal plekken verplicht:

A.    Het etiket/label hier geven ze de gebruiker snel inzicht in welk soort gevaren dat er van toepassing zijn op het product.

B.     Het veiligheidsinformatieblad, dit document geeft uitgebreid weer welke gevaren het product met zich meebrengt en hoe het product te gebruiken. In dit document wordt de classificatie/indeling van het product waar het symbool een onderdeel van is, weergegeven.

C.     De webshop, dit is een vaak vergeten plek(!) ook hier is het bedoeld om de koper/gebruiker de gelegenheid te geven te zien wat de gevaren zijn. De koper/gebruiker kan op deze manier een afweging maken of de gevaren voor hem aanvaardbaar zijn voordat het product gekocht wordt.

Gebruik van de gevarensymbolen bij gevarencommunicatie

Het gevarensymbool is een belangrijk onderdeel van de gevarencommunicatie en wordt door zijn beeldende kracht vaak gebruikt bij communicatie over de gevaren op de werkvloer in bijvoorbeeld de werkplekinstructiekaart (WiK). Het is hierbij belangrijk dat de juiste informatie wordt gedeeld en dat die informatie altijd hetzelfde en up-to-date is. 

In PIKA platform krijgt het gevarensymbool ook een prominente plek, zowel in de digitale WiK, alsook bij de plug-in voor de webshops… meer info: klik op onderstaande button. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.